Tuesday, December 04, 2018

PORTRÁIDÍ


Ochtar nua in 2018
Cliceáil ar íomhá ar bith le leagan níos mó a fháil

Tionscnamh iontach isea Portráidí agus é ann le roinnt bliain anois. Tá gach eolas faoi le fáil ar an idirlin maraon leis na portráidí féin.

Mar a deir Liam Mac Amhlaigh, Eagarthóir Portráidí,
Anuas ar phortráid agus ar bheathaisnéis de 107 de na beoscríbhneoirí a shaothraigh i nGaeilge faoi 2013 i gCéim 1 den togra, agus ábhar sa bhreis ar an láithreán gréasáin seo, cuirfear baisceanna eile phortráidí leis seo go bliantúil i gCéim 2. Is chun treise na litríochta an tionscadal leanúnach comhpháirtíochta atá bunaithe idir Foras na Gaeilge agus COMHAR leis na spriocanna seo a bhaint amach. Tá sé dhuine dhéag eile nua anois sa chartlann, agus leis an bhfochnuasach de phortráidí Bhord na Gaeilge ó 1980í curtha isteach sa chartlann againn freisin, tógtar chomh fada le 136 scríbhneoir muid, le fáil ar an dara portráid i rogha áirithe iontrálacha.


Cormac Breathnach

Chuir Cormac fáilte romhainn chuig Foras na Gaeilge agus an bhfoirgneamh nua slachtmhar acu i Sráid Amiens.Pól Ó Gallchóir

Mhínigh Pól, atá ina Chathaoirleach ar an bhForas, céard abhí i gceist leis an oíche féin. 'Sé sin ochtar breise a chur leis an gcnuasach i mbliana agus ochtar breise fós a fhógairt do 2019.Mhol sé an tionscnamh agus chuir sé i láthair an ceathrar den ochtar nua abhí ann ar an oíche. Bhron sé cóip dá bportráid féin ar gach duine acu.Póilín Ní ChiaráinTadhg Mac DhonnagáinCathal Ó HáinlePádraic BreathnachLiam Ó Muirthile

Luaigh sé freisin an cnuasach portráidí a rinne Bill Doyle do Bhord na Gailge atá anois á chur leis an mbailiúchán. Bhí sampla de Liam Ó Muirithe (thuas) agus Aodh Ó Domhnaill (thíos ag a' bun) le feiceáil ar an scáileán.Labhair Padraic ar a son siúd de na scríobhnóirí ar glacadh leo i mbliana. Thug sé cuntas gearr grinn ar a shaol scríobhnóireachta féin.Bhí sé suimiúil go raibh Póilín san ochtar i mbliana. Dúirt sí gurbh onóir é seo nach raibh sí ag súil leis toisc gurbh iad scríobhnóirí "cruthaitheacha" ar fad iad an dream portráidí go nuige seo.Bhuel is breá liom féin í a fheiceáil ina measc. Tig leis an iriseoireacht a bheith ina ghairm chruthaitheach leis.Seán Ó Mainínn

Agus Seán ag labhairt ar son na grianghrafadóirí.Liam Mac Amhlaigh

Thug Liam cuntas cuimsitheach ar an dtionscnamh agus luaigh sé ochtar na bliana seo maraon leo siúd atá le teacht in 2019.
Is iad na scríbhneoirí Pádraigín Riggs, Cathal Ó Háinle, Póilín Ní Chiaráin, Pádraic Breathnach, Doireann Ní Ghríofa, Ruairí Ó hUiginn, Siobhán Parkinson agus Tadhg Mac Dhonnagáin (portráidí 2018). Alex Hijmans, Catherine Foley, Derry O’Sullivan, Liam P. Ó Murchú, Máire Zepf, Pádraig Ó Baoighill, Réaltán Ní Leannáin agus Úna Nic Éinrí a fógraíodh do phortráidí 2019


Agus seo arís an ceathrar abhí i láthair as ochtar na bliana seo.Réaltán Ní Leannáin

Tá sé thar a bheith suimiúil go bhfuil Réaltán ar liosta 2019 mar is blagaire ise agus tá sé soiléir go bhfuil an brí le scríobhnóir á lealthnú agus í féin agus Póilín a bheith san áireamh.Éadaoin Ní Mhaicín agus Conor Leavy

B'iad Éadaoin agus Conor a sholáithrigh an-cheol dúinn i rith na hoíche.Daoine abhí i láthair


Anna DavittBill DonoghuePaula Ní ShlatarraCelia de Fréine & Lelia Ní Chinnéide? & Orna Ní ChoileáinOrna Ní ChoileáinMé Féin le Paula
Grianghraf: Seán Ó Mainnín
Bill Doyle

Tá cáil ar Bill Doyle mar ghriangrafadóir agus réimse leathan ábhar glactha aige. Ach is iad a chuid portráidí a ghlac sé do Bhord na Gaeilge atá i gceist anseo. Tá siad á gcur leis an gcnuasach - cuid acu ag breith daoine nua leo, cuid mar dhara ghrianghraf de dhaoine atá ann cheana.Aodh Ó Domhnaill le Bill Doyle

Seo an dara ghrianghraf d'Aodh Ó Domhnaill. (Tá sé sa chnuasach cheana féin i ngrianghraf de chuid Máire Uí Mhaicín.) Agus nach ait an portráid é.

Tá a fhios againn go raibh féith an ghrinn dhuibh in Aodh agus is grianghraf é seo as sraith a ghlac Bill mar léiriú ar dhán Aoidh dár teideal "Tomadh Gotach" san imleabhar filíochta "Feic" aige.Seo an ceann a ghabhann le Tomadh Gotach in FEICTig leat breathnú ar na portráidí ar fad anseo.

Agus ar ghrianghrafanna Sheán Uí Mhainnín de sheoladh 2018 anseo.

Friday, October 19, 2018

OILITHREACHT MHARA


IOMRAMH AN CHAMINO

Bhíos i láthair ag an scannán seo san Pavilion i nDúnlaoghaire tráthnóna Dhomhnaigh (14/10/2018).

Éacht mór isea é. Éacht an iomraimh. Éacht an scannáin.

Oilithreacht mhara ó Chiarraigh go Santiago de Compostela sa Spáinn i naomhóg saindhéanta, Naomhóg na Tinte.

Seo thíos an criú.


Domhnall Mac Síthigh - file 7rl
“Danny was really the one who brought everyone else together, and Danny was always the one who inspired everybody else. Danny was one of those genuine people. It was really great to be around him. It’s a joy to see the film because Danny’s so alive in it.”
Dónal Ó Céileachair


Breandán Ó Beaglaoich - ceoltóir

Ní hamháin ceoltóir ach fealsúnaí, mar is léir sa scannán. Tá aithne ag an saol ar cheol Bhreandáin le fada an lá.Liam Holden - ealaíontóir

Tá bá mhór ag Liam leis an fharraige agus 'sé féin is Danny a chruthaigh Naomhóg na Tinte. Liam also contributed to the music sessions with his bodhrán.Brendán-Pháid Ó Muircheartaigh - saor cloiche

Glen Hansard - ceoltóir

Ghlac Glen páirt in áit Bhreandán Ui Mhuircheartaigh nach raibh ar fáil don chuid is mó den triú roinn den turas.

Tá breis eolais faoin chriú le fáil anseo (lth.6).Comhdháil loingseoireachta le linn an turaisTeacht i dtír i Santiago de Compostela

Dónal Ó Céilleachair - léiritheoir an scannáin

Tá ráiteas Dhónail faoin scannán le fáil anseo (lth.10).

Tá gach eolas ar an scannán féin ar fáil sa Paca Preasa / Press Kit.

Más eol don saol, d'fill Danny agus an bheirt Breandán ar an Spáinn i 2017 agus é ar intinn acu leanúint ag seoladh níos fuide ó dheas. Ghlac Liam Ó Maonlaí agus Pádraig Ó Duinnín páirt sa turas. Ag béal abhainn an Miño, idir an Spáinn agus an Phoirtingéil, bhuail tonn fhánach sheachránach an bád agus cailleadh Danny.Cliceáil ar an íomhá le leagan inléite a fháil

Smaointe Danny ar iomramh an tsaoil agus é ag macnamh ar fhalla cloiche agus ar an té a thóg é fadó. Sliocht as Allagar na gCloch a foilsíodh ag Púca Press i 2006.Danny Sheehy (1951 - 2017)
Griangraf: Máire Uí Mhaicín

Iarsmaointe ag eascairt as an scannán


Tá moladh mór ag dul do Phortráidí as ucht an phictiúir thuas de Danny (agus de mórán duine eile i saol na Gaeilge). Tá beathfhaisnéis beacht in éineacht leis na pictiúir.

Tá blaisín den scannán le fáil anseo ach bí cinnte freastal ar an scannán féin má fhaigheann tú seans. Is fiú go mór an tairbhe an trioblóid.

Bhíos féin i mo bhuachaill altóra tráth ach ní fhaca a leithéid seo riamh.
Scléip eaglasta in Santiago de Campostela


Bhí an-agallamh ar Raidió na Gaeltachta le triúr as an gcriú ar 21/5/15 agus Amhrán an Chamino le Aodh Ó Domhnaill á chanadh ag Páidí Mac Gearailt. Ag an am san bhíodar ar tí imeacht ar an dara roinn den turas - cósta na Fraince.

Bliain dár gcionn (18/5/18), bhí agallamh eile acu agus iad ar tí tabhairt faoin roinn deiridh - cósta na Spáinne go Santiago de Campostela féin.

Agus iad ag leanúint cósta na Fraince ó dheas d'imíodar thar shráidbhaile St. Brévin l'Océan, áit ina raibh mé féin i mo bhuachaill au pair i 1963. Is trua nach i 2015 abhí sé agus é ar mo chumas iad a spreagadh ar aghaidh ón trá. Ach, mar a tharla, ní raibh aon ganntanas tacaíochta orthu ó mhuintir cheilteach na Fraince.COMÓRADH DANNY

Bhí comóradh in ómós do Danny in Séipéal na Mairnéalach, nó Músaem na Mara mar a tugtar anois air, i nDúnlaoghaire, ar 16/10/2018.

Tá naisc thíos le hábhar in Tuairisc a chlúdaíonn an ócáid ina iomlán, ach ba mhaith liom anseo m'aire a dhíriú ar dhá mhír a d'imigh i bhfeidhm go mór orm.


Bhí an ceol ag Breandán Beaglaoich an chorraitheach. Chonac é ar an gCamino sa scannán dhá lá roimhré, i gcomhluadar Danny agus iad araon beo beathach.

Anois, as an mbeirt is eisean amháin atá fágtha. Agus bhi faobhar foghach sa cheol aige, fearg fhollasach agus caoine cáinteach, dar liom. Nó b'fhéidir gur ionam féin abhí na mothúcháin sin.Agus an léitheoireacht aige, cuirfeadh sé ag gol thú.D'aithris Fionn Ó Gráda, deartháir céile Danny, Margaí Falsa le fuinneamh is le brí agus tuiscint mhaith aige ar a raibh i gceist ag Danny.Caithfidh gurbh ócáid chorraitheach í seo do Mháire, céile Danny. Caithfidh gur bhraith sí uaithi é ach ag an am gcéanna gurbh mór an sólás di an meas a léirigh an slua air - fili, ceoltóirí, comharsain, lucht seoil, agus mórán eile nach iad.

De réir mar a chualas, tá a cion féin déanta ag Máire ar son na teangan agus ar mhaithe leis an bpobal sa chomharsanacht agus sa saol mór.Sliocht as Sranntarnach le Danny. Sliocht sleachta dáiríre mar séard atá sa leabhrán seo ná sleachta as Iomramh Bhréanainn MMXI - ón Daingn go hÍoslainn le Danny.

Dála an scéil, tá an dá leabhrán ónar bhain mé na sleachta sa phost seo curtha i gcló in fíor letterpress ag Púca/Ponc Press ar an Daingean. Moladh mór leo.

Fear a bheadh i láthair ar an gComóradh seo, ach go bhfuair sé féin bás ag tús na bliana, ná Aodh Ó Domhnaill.

Bhí Aodh i láthair ag comóradh Danny an bhliain seo chaite agus caoine scríofa in ómós do Danny aige. Dúirt Mossie (Muiris) Ó Scannláin é ar an ócáid sin.

Tá an céad véarsa thíos agus tig leat na focail ar fad a léamh anseo.
TONN NA POIRTINGÉILE

Éistígí liom, a chairde, éistígí liom go ciúin,
Má’s fad’ an saol ag éinne againn, is baol nach mbeidh sin buan,
Mar tá Danny Sheehy sínte ‘s is deacair é a chreidiúint
Gurbh é Tonn na Poirtingéile a scuaib ár laoch chun siúil ...

an-léirmheas ar an gcomóradh ag Máirín Nic Eoin in Tuairisc agus an-phichtiúir ag Seán Ó Mainnín san eagrán céanna.

Agus alt ómóis i dTuairisc ag Daithí Ó Mordha ag an am ar cailleadh Danny.
AN CRIÚ AR AN LATE LATE

Bhí an criú ar an Late Late (RTÉ 1, 16/11/2018) agus Máire sa lucht féachana.