Sunday, May 29, 2016

POBAL AR AIRE


Cliceáil le híomhá níos mó a fháil

Trua é an t-aistriúchán seo agus leagan breá Gaeltachta ar fáil.

Thursday, April 07, 2016

FLIUCH


Cliceáil ar íomhá ar bith le leagan níos mó a fháil

An rud is greannmhaire dár léas i nGaeilge ón mBéal Bocht i leith.

Roinn nua i gcultúr scríofa na Gaeilge isea an litríocht aonláimhe agus an chéad fhoilsiúchán sa roinn nua seo isea FLIUCH. As Béal Feirste a thagann sí agus is breá ar fad í an Ghaeilge inti maraon le féith an ghrinn agus nod don neamheolach.


Míníonn an geaing, mar a thugann siad orthu féin, an scéal thuas agus fáilte á cur acu roimh ábhar cuí don chéad eagrán eile.


Tá plé ann ar nuaghnéithe an droch-shaoil a chuirfeadh go mór le haoibhinn beatha an scoláire dá mbeadh sé/sí sásta glacadh leo fiú i rith am scoile.

Ní dóigh liom gurb é seo go díreach abhí ar aigne ag an bPiarsach agus FORNOCHT á scrí aige.


Ach le cothrom na féinne a thabhairt don bPiarsach céanna, ní sa Cheathrú Rua ach i Rosmuc abhí an bothán aige.Bíonn tábhacht ar leith le suíomh i gcónaí, fiú sa lá atá inniu ann, bíodh i gcás an bhotháin, an bhuailte nó an bualadh leathair, mar a chítear thuas.


Is leor san anois agus an obair baile fós le déanamh.

Fágfaidh mé slán libh agus an tóin le guidhe.

Níl sé fear ach tá sé FLIUCH anseo.

Tuesday, April 28, 2015

CLO 2015


Comórtais Liteartha an Oireachtais 2015
Cliceál ar íomhá ar bith chun teacht ar leagan níos mó

Tháinig an clár isteach trín bhosca litreach inné. Cuma air go bhfuil sé ag éirí níos tanaí in aghaidh na bliana agus griangraif ann len é a thoirtiú fiú. Ní hionann ar bith é agus an clár toirtiúil a bhíodh ann ins na seachtóidí nuair a chuireas féin isteach ar chúpla comórtas.


Má tá an clár níos tanaí tá an réimse comórtas níos cúng. Mar shampla níl aon comórtas leictreonach ann seachas dráma a scrí don raidió nó scriopt don teilifís agus níl siad siúd leictreonach go fírinneach.

Séard a bhéadh i gceist agam ná blag, suíomh gréasáin nó Facebook, úsáid Twitter ar ócáidí Gaeilge mar a déantar sa Bhéarla. Níl aon chomórtas do chlár raidió nó físeáin ach oiread. Tá fhios agam go bhfuil na Gradaim Chumarsáide ann mar chuid den Oireachtas ach is don lucht proifisiúnta iad siúd.

Níl aon comórtas aistí staire ginearálta nó stair áitiúil, nó aistí ginéalachais ach oiread. Is ábhair iad seo atá ag éirí níos coitianta i measc pobal an Bhéarla na laethanta seo.

Agus níl caint ar bith ar Dheich mBliana na gCuimhneachán.


Tá líon na n-urraí an chúng leis. Cá bhfuil:

Twitter - d'fhéadfaidís siúd comórtas a urrú don úsáid is fearr bainte as Twitter ag imeachtaí Gaeilge, maidir le hathchoimire beo a chraoladh nó/agus ateangaireacht a chur ar fáil, ag baint úsáid as Twitter.

Google - tá siad siúd anois i bhfeighil Blogger agus chomh maith le comórtas blag, d'fhéadfaí comórtas taighde ar líne nó/agus comórtas léarscáilíochta idirghníomhach (ag baint úsáid as Google) a reachtáil. Tá ceanncheathrú Eorpach ag an dream seo i mBleá Cliath anois agus iad fábharach i leith na Gaeilge.

Facebook -leathanaigh scéal pearsanta, eagrais, suiomh gréasáin, blag.

Wordpress - mar an gcéanna.

Comhairlí Cathrach agus Contae - teaspántais ar mórán ábhar a bheadh oiriúnach do na leabharlanna.

Éircom/3 - apps (cláir leictreonacha) Gaeilge do na fóin phóca éagsúla.

Coiste Dheich mBliana na gCuimhneachán - aistí, físeáin, imeachtaí etc.


Ba chóir go mbeadh maoiniú de shaghas éigin le fáil ó na dreamanna thuas do na comórtaisí a luas.


Bheinn ag ceapadh go mbeadh sé mar aidhm ag an Oireachtas daoine a spreagadh le cur chuig na himeachtaí thuas trí mheán na Gaeilge. Is cuid mhór iad de shaol an lae inniu agus tá beag beann á dhéanamh orthu ag an Oireachtas.


Cinnte, dá mbeadh an réimse comórtas á leathnú mar a mholas, bheadh gá le feachtas dáiríre bolscaireachta le lucht iontrála réasúnta mór a mhealladh isteach.

Ach, i ndeireadh na dála, ní bheidh fhios ag an Oireachtas cé chomh mór is fiú seo go dtí go gcuireann siad chuige.

Wednesday, April 15, 2015

Paidir
Ag Críost an síol
Ag Críost an Fómhar
Ach ag an Bárdas
na comharthaí


Tuilleadh

Sunday, February 01, 2015

Lá le Bríde


Séipéal Bríde, Cill Easra, Baile Átha Cliath.

Deirtear liom gurb í seo an chrois a úsáideadh do lógó RTÉ ag a thús craolta. Sábháládh ón "props room" é agus cuireadh inairde os cionn doras na hEaglaise é.

Agus tá sé fós ann.

Anois teacht an earraigh
beidh an lá ag dul chun síneadh,
Is tar éis na féil Bríde
ardóidh mé mo sheol.

Ó chuir mé i mo cheann é
ní stopfaidh mé choíche
Go seasfaidh mé síos
i lár Chontae Mhaigh Eo.

Is as Coillte Mach do Raifteirí agus is ansan atá mo shin-sheanathair agus mo shin-sheanmháthair curtha sa reilg ann.

Sunday, October 05, 2014

Folcadh Físeach


Cliceáil ar iomhá ar bith le leagan níos mó a fháil

N'fheadar cad é seo.

Fógra ó Uisce Éireann ag áiteamh ar dhaoine an folcadh sin a ghlacadh beag beann ar an gcostas?

An cuimhin le héinne sraith fógraí (thíos) ón dream céanna seo ag tacú le CLG i rith 2011?
Mirabile visu.

Friday, January 17, 2014

Greim docht daingin


Fógra ar Bhus Átha Cliath, Uimh 31.Uasdátú


Fógra ar Bhus Átha Cliath, Uimh 31
15/10/2015

Feabhas éigean ar an scéal.


Friday, October 11, 2013

Frithchaiteoir


Cliceáil le hiomhá níos mó a fháil

Tháinig mé ar an mbileog seo le déanaí i mo leabharlann áitiúil.

Ait go bhfuil cuid de gan a aistriú go Gaeilge.

Tá an bhileog iomlán le feiceáil thíos.


Cliceáil le hiomhá níos mó a fháil

Tuesday, July 16, 2013

Margaíocht den Scoth


Cliceáil le híomhá níos mó a fháil


Friday, June 28, 2013

Droichead gan Ainm


Cliceáil le híomhá níos mó a fháil

Tá tógáil an droichid nua ag dul ar aghaidh de réir a chéile.

Seo griangraf dóibh siúd nach mbíonn deis acu dul fán gcathair.


Cliceáil le híomhá níos mó a fháil

Siad seo na hainmneacha óna roghnófar ceann don droichead. Ceann ar bith as Gaeilge, de réir dealraimh.
Abbey Theatre Bridge
Bermingham, Willie
Connolly, James
Duff, Frank
Gregory, Lady
Gregory, Tony
Hackett, Rosie
Mills, Kay
Plunkett, James
Sigerson, George
Stoker, Bram
Swift, Jonathan
The Patriots Bridge
The Returned Home
Walton, Ernest
Wilde, Oscar
Yeats, W.B.

Sunday, May 12, 2013

MAYWOOD


Tá méis cheart déanta de chuid mhaith de na leaganacha Gaeilge ar ainmchláir shráideanna Bhaile Átha Cliath. Caithfidh nach bhfuil tír eile ar domhan ina bhfuil cruth chomh hainis sin ar leaganacha ainmneacha sráideanna sa chéad teanga ofigiúil. Le blianta fada ní raibh aon chaighdeán i reim ó thaobh leaganacha Gaeilge de na hainmneacha céanna béarla. Tá an litriú ar nós cuma liom. Agus tá an oiread sin baothaistriúcháin ann d'ainmneacha nach raibh Gaeilge riamh ortha agus nár chóir a bheith.

Glac, mar shampla, Maywood i Ráth Eannaigh.

Thugas dhá leagan faoi ndeara ar na hainmchláir, "Coill Mhuire" agus "Bealtaine". Fágann an leagan oifigiúl an focal "Maywood" gan a aistriú.

Ar dtús bhíos féin ag súil le "Coill Mhuire" a mholadh mar is iomaí áit sa Bhéarla ina bhfuil May in áit Mary. Ag an am gcéanna, is iomaí áit le hainm Maywood a thagann ón ainm sloinne "May", go háirithe ins na Stáit. Bhí "Coill na Sceiche Gile" ag Séamas Ó Brógáin ar an bhonn gur ionann iad may, whitethorn agus hawthorn sa Bhéarla. Freisin, ós rud é go luaitear coill, mheas mé féin go mbfhéidir gur ón planda a ainmníodh an eastát.

Ach nuair a d'fhreastail mé ar chaint ag bean ón cheantar sa leabharlann áitiúl tamall ó shoin, fuaireas amach gur ó May Catherwood a thagann an t-ainm sa chás áirithe seo. Msar sin, níl ach an t-aon slí ann an ceann seo a láimhseáil - an t-ainm Béarla a fhágáil mar atá sé.

Agus mé ag siúl na bóithre inniu, tháinig mé are Maywood Lawn agus an leagan Béarla in úsáid anseo. Agus ó mhínigh mé an scéal do Shéamas, isé an leagan seo atá aige i gcás Ráth Eannaigh.


Thursday, May 09, 2013

Ceannaircigh Chorcaigh


Tá pas ar leith eisithe ag Corcaigh do Thóstal 2013.

Bhí an céad leagan den phas seo, a seoladh mar réamhphoiblíocht chuig Morning Ireland RTÉ, bacach béarlach (féach thuas). Ach níor thug éinne seo faoi ndeara agus chuir RTÉ sa timpeall ar Twitter é.


Am éigin idir sin agus seo, thug duine éigin an botún faoi ndeara agus tá sé anois ceartaithe, mar a léiritear thuas.


Bígí Ann


Thursday, April 18, 2013

Dianchosc Dúnta


Tháinig mé ar an gcomhartha seo inniu. Má tá leagan Gaeilge le bheith ann, bíodh sé cruinn.

Cuma air seo gur as Google a tháinig sé. Tugann Google "strictly" mar aistriúchán Béarla ar "dianchosc" cé nach dtugann sé "dianchosc" mar aistriúchán Gaeilge ar "strictly".

Caithfidh gur "strictly forbidden" an ciall abhí leis an bun leagan ónar thóg an t-aistritheoir an téarma.

Tá Google úsáideach mar úirlis, ach é ar bheagán chéille ar rith agus ar bhlas na cainnte.

Agus thairis sin agus uile, bíonn gá i gcónaí le profáil.

Nul points.

Monday, April 15, 2013

An Peann Luaidhe Abú


Tháinig clár na gComórtas Liteartha tríd an bpost inniu.

Cuma air go bhfuil laghdú tagtha ar líon agus ar réimse na gcomórtas le blianta beaga anuas.

Níl aon chomórtas a bhaineann go speisialta leis an idirlíon/gréasán. Is gné í seo de shaol an lae inniu go bhfuil géar ghá muintir na Gaeilge a spreagadh le bheith páirteach inti.

Tá spéis á cur i stair mhuintire agus stair áitiúil ag daoine i gcoitinne, ach níl aon chomórtas ann len iad a spreagadh chun a gcuid torthaí a chur i láthair trí mhéan na Gaeilge.

Bhíodh a leithéidí ann agus is cruthú é ar a n-éifeacht spreagtha an blag seo féin a theacht ar an saol.

N'fheadar mé cad tá ar siúl anseo ar chor ar bith?

Thursday, March 21, 2013

Criospaí Órga


Cliceáil le híomhá níos mó a fháil

Tháinig mé ar na málaí móra seo san ollmhargadh Supervalu i Ráth Eannaigh inniu. Feicfidh tú gur líon teoranta málaí (limited edition) atá i gceist, fá choinne lá le Pádraig gan dabht.

Tá an cuma ortha gur Gaeilge mhaith líofa atá anseo agus tá siad chomh gleoite, nó bfhéidir níos gleoite ná an leagan Béarla. Ní raibh mé in ann comparáid a dhéanamh mar is málaí Gaeilge amháin abhí sa tsiopa.

Luas le roinnt daoine iad agus ní raibh sé tugtha faoi ndeara ag duine ar bith gur as Gaeilge abhíodar. N'fheadar an rud maith nó rud olc é sin.


Cliceáil le híomhá níos mó a fháil

Wednesday, March 20, 2013

Tóstal 2013Anois teacht An Tóstal
Beidh an lá 'dul chun síneadh
Is tar éis na Féile Bríde
Ardóidh mé mo sheol.

Ó cuireadh im cheann é
Ní stopfaidh mé choiche
Go nglacfaidh mé páirt ann
I dTionól na mBeo.


Saturday, March 16, 2013

Lá le Pádraig


Bíodh lá maith agaibh uile


Sunday, February 17, 2013

Paidir i gcóir Pápa do thobhadh


Cliceáil le teacht ar íomhá níos mó

Tháinig mé ar an bpaidir seo i Leabhar Aifrinn an Athar Benedichtus OCD (1958).

Leagann sé amach roinnt de na tréithe ar ghá iad a bheith ag an bPápa nuathofa: pobal Dé a threoradh lena shubháilchibh agus croidhe na gCríostaidhthe a líonadh den chumhracht spioradálta.

Ábhar mór lúthgháire a bheadh ann. Gaudium magnum.

Feicimíd.

Friday, February 01, 2013

Lá le Bríde


Séipéal Bríde, Cill Easra, Baile Átha Cliath.

Deirtear liom gurb í seo an chros a úsáideadh do lógó RTÉ ag a thús craolta. Sábháládh ón "props room" é agus cuireadh inairde os cionn doras na hEaglaise é.

Agus tá sé fós ann.


Monday, January 28, 2013

Lón Cogaidh

Déjeuner sur l'herbe à la Martello
d'après Édouard Manet


fondée sur une photo originale
de Eoghan Ó Duibhir

Cliceáil leis an íomhá a mhéadú


Leagan Manet

Sunday, December 02, 2012

Nollaig Shona 2012

Fear Sneachta i bhfuinneog Best Sellers i Ráth Éanna

Thursday, November 29, 2012

An Prionsa Beag

Tá sé linn faoi dheireadh. Scríobhadh é i 1942, díreach 70 bliain ó shoin. Aistríodh isteach in 250 teanga agus canúint é. Tá díolachán iomlán domhanda 200 miliún cóip air. Agus, buíochas leis an Monsignor Breandán Ó Doibhlin, tá anois i nGaeilge againn.

Agus tá stíl na Gaeilge ann díreach agus simplí, mar atá an Fhraincís sa bhun leagan. Tá an t-eagrán seo anois curtha agam leis na leaganacha eile den scéilín gleoite seo im' bhailiúchán.

Bhí an leabhar ar fáil ón Siopa Leabhar in Uimhir 6, nó ó Hodges Figgis i Sráid Dawson,(déan seiceáil) nó go díreach ón bhfoilsitheoir Read Ireland ar €10 agus is fiú gach phingin é. Deir an foilsitheoir liom nach bhfuil ach beagán cóip fágtha agus nach bhfuil aon athchló i gceist.

Sa ghriangraf thíos tá an Monsignor Breandán Ó Doibhlin in éineacht le mo cholcheathar Mícheál Ó Duibhir, agus Mícheál á intsealbhú mar Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques ag Rialtas na Fraince, mí na Nollag 2010.

Griangraf le Ebony & Pearl .

Léarmheas ag Amazon anseo.

Wednesday, October 31, 2012

Thursday, October 25, 2012

Monday, October 15, 2012

Neart ár nGéag


Is cuid den Lá Gníomhaíochta Blag é an mír seo.

Bhí manna ag na Fianna tráth: Glaine ár gcroí, neart ár ngéag, agus beart de réir ár mbriathar.

An mbéadh éinne sásta, an lá atá inniu ann, leis an manna sin mar chur síos ar Fhianna pholaitiúla ár linne.

Tá an córas polaitiúil, eacnamiúil, agus eile, spíonta. Tá sé i ngéibhinn ag lucht Mé Féin agus é ag réabadh an choismhuintir.

Tá sé in am ag an gcoismhuintir céanna cumhacht a athghabháil ó na creacadóirí, agus tá súil agam go bhfuil seo indéanta ach lán úsáid a bhaint as neart ár ngéag.

Thursday, September 13, 2012

La Tuerie à Chevaline

J'ai rien à faire avec cette affaire.