Wednesday, April 06, 2011

Anseo is AnsiúdBogtar na boscaí litreacha thart timpeall na háite de réir mar a thagann brú ar an bPost ó mhuintir na háite agus ós na polaiteoirí.

Nuair a tharlaíonn seo bíonn gá ann an t-ainm ar fhógra an bhosca a athrú.

Tháinig an bosca seo chuig St. Assam's Park le déanaí. Tá sé soiléir ón bhfógra go raibh an bosca lonnaithe i Watermill Lane roimh dó teacht go St. Assam's Park.

Ait nár tugadh aon aird ar an leagan Gaeilge?

Cúlra breise anseo.


No comments: