Friday, March 13, 2009

Lá le Pádraig 2009Ullmhúchán i gCearnóg Mhuirfean fá choinne Lá le Pádraig i mbliana. Mar is gnách tá roth mór an tsaoil á thógáil, ach feidhm breise leis i mbliana, b'fhéidir?

Roth na cinniúna don lucht baincéireachta, os comhair an Oireachtais, Oifig an Ard-Aighne agus na Roinne Airgeadais. I ngiorracht scread asail d'Anglo Irish fosta.

Amen.


No comments: