Thursday, November 26, 2009

Féasta Fíorúil


Tháinig an scéal grinn seo chugam ar an bhfóram bhreá sin Acmhainn. Bhaineas an sult as.

Téann fear isteach i mbialann agus tugtar suíochán dó ag bord gar don fhuinneog.

Tar éis tamall a chaitheamh ag breathnú ar an mbiachlár, glaonn sé ar an bhfreastalaí teacht trasna chun an t-ordú a thógáil.

'Anois, a dhuine uasail,' a deir an freastalaí, 'céard a bheidh agat?'

'Beidh na botúin ghramadaí agam!' a d'fhreagair mo dhuine.

D'fhéach an freastalaí ar an bhfear le hionadh. 'Níl aon ní mar sin againn,' a dúirt sé.

'Cén fáth a bhfuil siad ar an mbiachlár mar sin!'


Agus sinn ag plé cúrsaí biachlár, seo sampla suimiúil eile a tharla dom féin.


No comments: